A A
Pensa Pharma > M�ls�ttning
<<��terkom till listan

M�ls�ttning

Pensa Pharmas dagliga aktiviteter och övergripande strategi är baserad på följande målsättningar:

Uppnå maximal förträfflighet och kvalitet för att säkerställa vårt företags framgång, alltid med garantin som kommer med att jobba för det ledande kemikalie och läkemedelsgruppen i Spanien, Esteve.

Infria och respektera intellektuell egendom i relationen till våra partners.

Erbjuda maximalt antal substanser för att säkerställa tillgängligheten till dessa behandlingar och bidra till att effektivt optimera och rationalisera hälsoresurser som garanterar hälsa och livskvalitet för alla.

Tydligt engagemang till konstant forskning, utveckling och innovation för våra produkter, för att uppnå säkra och effektiva produkter som uppfyller de krav som ställ från sjukvårdpersonal, patienter och allmänheten.

Anpassning till behoven hos sjukvårdsexperterna, läkare och pharmaceuter, tillgodose konstant support och all den information som de behöver för att fullgöra sitt yrkesutövande.

Bevara tydligt engagemang till principer för främjandet av en hållbar utveckling genom implementering av miljöprogram som fullt ut respekterar miljön och uppfyller alla de juridiska miljökrav som ställs.

© 2007 - 2020 Pensa Pharma Privacy | Legal notice | Cookies policy | Kontakt