A A
Pensa Pharma > PUL
<<��terkom till listan

PUL

INFORMATIONSTEXT GÄLLANDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED BESÖK PÅ PENSA PHARMA AB:S WEBBPLATS

Pensa Pharma AB:s integritetsskydd

Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du ska erhålla klarhet gällande lämnade personuppgifter och hur de används.

Pensa Pharmas integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna webbplats, www.pensapharma.se

Hur webbinformationen används

Din dators IP-adress används för att kontrollera och uppdatera vår server och vår webbplats. IP-adressen kan även användas för ge oss information om dina intresseområden och för insamling av demografisk information om dem som besöker webbplatsen.

De personuppgifter du skickar in till oss används endast till att kunna besvara dina frågor eller för att kontakta dig gällande lediga tjänster.

Säkerhet

Pensa Pharma AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter

Du kan när som helst kontakta oss och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

© 2007 - 2020 Pensa Pharma Privacy | Legal notice | Cookies policy | Kontakt